Gala Ambasadorów Kongresów Polskich | Katowice 2024

Gala Ambasadorów Kongresów Polskich | Katowice 2024

Gala Ambasadorów Kongresów Polskich to jedno z najważniejszych wydarzeń w przemyśle spotkań, honorujące Ambasadorki i Ambasadorów pozyskujących konferencje i kongresy dla Polski. Program Ambasadorów Kongresów Polskich został zainicjowany przez Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” w 1998 roku, a obecnie realizowany jest wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną.

Tegoroczna edycja zorganizowana przez Poland Convention Bureau, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” i Silesia Convention Bureau odbyła się 21 marca w Walcowni – Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach. Podczas wydarzenia poznaliśmy 22 Ambasadorów Kongresów Polskich za lata 2022-2023, działających na rzecz pozyskiwania prestiżowych wydarzeń dla Polski.

Wśród nagrodzonych znalazły się dwie osoby związane z województwem lubelskim:

  • prof. dr hab. Magdalena Frąc z Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk – jedna z najwybitniejszych ekspertek w dziedzinie mikrobiologii środowiskowej – zgłoszona przez Lubelskie Centrum Konferencyjne.
  • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórski, założyciel Grupy Medycznej OCHO wieloletni Kierownik Katedry Okulistyki im. Profesora Krwawicza UM w Lublinie.

Gratulujemy wszystkim laureatom oraz organizatorom wydarzenia i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju przemysłu spotkań w Polsce.