Multimedia / Do pobrania

MULTIMEDIA/MATERIAŁY DO POBRANIA

Cytując poniższe dokumenty prosimy podać tytuł, autora, rok oraz informacje, że publikacja została przygotowana na zlecenie Lubelskiego Convention Bureau.

 

KATALOG OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 

SZCZEGÓŁY

 

Przedstawiamy Państwu Katalog Obiektów Konferencyjnych z województwa lubelskiego. Katalog zawiera informacje o dostępnych salach i wyposażeniu największych obiektów konferencyjnych oraz hoteli. Poszerzony został o obiekty muzealne i rodzinne atrakcje turystyczne, które mogą stanowić idealne uzupełnienie oferty konferencyjnej. Jesteśmy przekonani, że zawarta w nim bogata oferta będzie pomocna przy planowaniu organizacji ciekawych wydarzeń w Regionie Lubelskim.

RAPORT – PRZEMYSŁ SPOTKAŃ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2020 ROKU

 

SZCZEGÓŁY

 

W niniejszej części raportu została przedstawiona liczba wydarzeń w województwie lubelskim w roku 2020 na tle dostępnych danych z lat 2016-2019 z uwzględnieniem wpływu pandemii Covid-19 na rynek spotkań i wydarzeń.

Rok 2020 nie można jednak uznać za dobry dla rozwoju turystyki. Sektor turystyczny poniósł stratę w wysokości prawie 4,5 bln USD, osiągając 4,7 bln USD w 2020 roku. W 2019 roku sektor turystyki wygenerował 10,4% światowego PKB, natomiast w 2020 ze względu na trwające ograniczenia mobilności spadł do 5,5%.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem w dobie COVID-19.

FORMULARZ I OŚWIADCZENIA DO KATALOGU OBIEKTÓW

 

SZCZEGÓŁY

 

Katalog obiektów to baza dotycząca infrastruktury konferencyjnej województwa lubelskiego obejmująca zarówno obiekty konferencyjne, kongresowe, hotele oraz unique venues.

Wpis w katalogu obiektów Lubelskiego Convention Bureau jest całkowicie BEZPŁATNY.

Prosimy o wysyłkę uzupełnionych i podpisanych skanów dokumentów oraz zdjęć na adres mailowy: biuro@lubconvention.pl . Zaś wydrukowane oryginały prosimy wysłać pocztą na adres Lubelskiego Convention Bureau ul. Artura Grottgera 2, 20-029 Lublin. Jest to niezbędne by Państwa obiekt został umieszczony w katalogu.

RAPORT dotyczący lubelskiej turystyki biznesowej w obliczu pandemii COVID-19 i jej wpływu na gospodarkę regionu

 

SZCZEGÓŁY

 

Raport zawiera wyniki badań, które zostały przeprowadzone przez Lubelskie Convention Bureau, na temat przyszłości rynku wydarzeń i spotkań w  województwie lubelskim. Celem badania było pozyskanie wiedzy na temat zachowań obiektów hotelarskich i konferencyjnych w czasie pandemii związanej z zakaźną chorobą układu oddechowego COVID-19 oraz wpływu obowiązkowej kwarantanny na sytuację finansową badanych obiektów.

RAPORT – PRZEMYSŁ SPOTKAŃ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2019 ROKU

 

SZCZEGÓŁY

 

W raporcie została przedstawiona liczba wydarzeń w województwie lubelskim w roku 2019 na tle dostępnych danych z lat 2016-2018. Zaprezentowane zostały informacje na temat liczby spotkań i wydarzeń, ich wielkości, czasu trwania, sezonowości i miejsc, w których odbywały się różnego rodzaju
wydarzenia/spotkania. Zaprezentowano również strukturę wydarzeń w podziale na segmenty rynku, typ klientów oraz branżę.

RAPORT – PRZEMYSŁ SPOTKAŃ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2018 ROKU

 

SZCZEGÓŁY

 

Głównym celem raportu „Przemysł spotkań w województwie lubelskim w 2018 roku” jest możliwie najszerszy opis aktualnej na 2018 rok sytuacji w branży przemysłu spotkań w regionie. Obecnie województwo lubelskie dysponuje wszystkimi podstawowymi elementami niezbędnymi do rozwoju branży. Te elementy to: dostępność komunikacyjna, specjalizacje regionu, potencjał akademicki, atrakcyjność turystyczna oraz potencjał noclegowy i infrastrukturalny w zakresie organizacji wydarzeń.

RAPORT – PRZEMYSŁ SPOTKAŃ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2017 ROKU

 

SZCZEGÓŁY

 

Przemysł spotkań można uznać za rodzaj ruchu turystycznego, który rozwija się w Polsce, generując rozwój społeczno-gospodarczy. Szacuje się, że w Polsce sektor organizacji profesjonalnych spotkań biznesowych, konferencji, kongresów, targów i wystaw powiększa PKB o ponad 1%1 oraz wpływa silnie i pozytywnie na inne działy gospodarki (efekt mnożnikowy).

KATALOG – OBIEKTY KONFERENCYJNE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

 

SZCZEGÓŁY

 

Dziękując lubelskiej branży spotkań za współpracę przy projekcie przedstawiamy Państwu pierwszą edycję katalogu obiektów konferencyjnych województwa lubelskiego. Każdy z obiektów, który przyjął nasze zaproszenie, przedstawiony został w aspekcie możliwości organizacji wydarzeń biznesowych takich jak konferencja, wystawa, bankiet. Wierzę, że materiał ten będzie ważnym narzędziem w codziennej pracy agencji eventowych, profesjonalnych organizatorów wydarzeń, firm DMC, a także touroperatorów. W imieniu całego zespołu Lubelskiego Convention Bureau zachęcam do dalszej współpracy.

ULOTKI

Witamy w Lubelskim

Konferencyjny Kompleks LUBLINA

WIDEO / FOTO

Zamieszczone zdjęcia można wykorzystać w promocji regionu. W przygotowywanych materiałach prosimy o podanie źródła pochodzenia zdjęć tj. „Lubelskie Convention Bureau”.