Spotkanie branżowe #EventprofsPL w Katowicach

Spotkanie branżowe #EventprofsPL w Katowicach

W dniu 22 marca 2024 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się branżowe spotkanie dla Convention Bureaux oraz Profesjonalnych Organizatorów Spotkań i Wydarzeń. Pierwsza część szkolenia skupiała zagadnienia z zakresu inteligencji kulturowej w biznesie. Omówiono różnice kultury biznesowej pomiędzy Polską a krajami Bliskiego Wschodu i Azji, w kontekście dynamiki zmian globalnych. W drugim etapie spotkania poruszono temat sztucznej inteligencji. Była to kolejna odsłona „Laboratorium Twórców”, przedstawiająca AI jako czynnik przewagi konkurencyjnej w przemyśle spotkań. Końcowym etapem było nieformalne spotkanie miejskich i regionalnych Convention Bureaux.