Spotkanie branżowe „Skuteczny marketing miejsc w przemyśle spotkań”

Spotkanie branżowe „Skuteczny marketing miejsc w przemyśle spotkań”

Za nami kolejne inspirujące spotkanie dla przedstawicieli branży przemysłu spotkań, w ramach Lubelskiego Convention Bureau. 13 grudnia 2023 w siedzibie Hotelu Wieniawski Aneta Książek, kierownik Poland Convention Bureau POT i Agnieszka Szymerowska, dyrektorka SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce oraz Sekretarz Kapituły Programu Ambasador Kongresów Polskich opowiedziały o swojej działalności. Rozmawialiśmy między innymi o roli i znaczeniu convention bureau, współpracy krajowej i międzynarodowej, owocnej współpracy w pozyskiwaniu wydarzeń, a także o pozyskiwaniu aktywnego grona Ambasadorów Kongresów.

Takie spotkania stanowią doskonałą platformę do dyskusji i wymiany doświadczeń. Dodatkowo, współpraca z przedstawicielami branży spotkań pozwala Lubelskiemu Convention Bureau nakreślić kierunki działań i plany rozwoju.

Jesteśmy wdzięczni za podzielenie się z nami ważnymi treściami i doświadczeniami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność!