Świat akademicki

Chociaż nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, w Lublinie znajdują się aż 4 uniwersytety, politechnika, 4 szkoły wyższe, wyższe seminarium duchowe oraz międzyuczelniany instytut.

 

Już w XVII wieku powstała pierwsza wyższa szkoła w Lublinie. Było nią założone przy klasztorze ojców dominikanów i istniejące w latach 1644–1686 Studium generale, mające prawo nadawania stopni lektora oraz bakałarza filozofii i teologii. Pierwszą uczelnią mająca statut uniwersytetu oraz założoną w XX wieku, był otwarty w 1918 roku, czyli po odzyskaniu niepodległości – Katolicki Uniwersytet Lubelski. Uruchomienie tej uczelni przez ks. Idziego Radziszewskiego spowodowało ożywienie naukowe miasta, napływ studentów oraz wybitnych naukowców (głównie z Lwowa i Krakowa). Życie akademickie jeszcze bardziej dynamicznie zaczęło rozwijać się po II wojnie światowej, gdy – jako przeciwwaga dla katolickiej uczelni – w 1944 powołany został do istnienia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. To właśnie z tej uczelni państwowej wyodrębniły się później kolejne lubelskie szkoły wyższe (Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy). Lata 90. XX wieku przyniosły bardzo dynamiczny rozwój uczelni prywatnych.

 

W Lublinie swoje siedziby mają uczelnie publiczne: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Politechnika Lubelska oraz szereg niepublicznych, spośród których Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II funkcjonuje na prawach uczelni państwowej.

 

Łącznie, na wszystkich Lubelskich uczelniach studiuje aż 62 000 studentów, którzy do wyboru mają ponad 200 kierunków studiów. Wśród nich znajduje się średnio około 6 400 obcokrajowców z niemal 100 krajów. Następną ciekawostką jest fakt produkowania ponad  20 000 absolwentów każdego roku. Liczy te lokują Lublin w absolutnej krajowej czołówce w liczbie studentów – głównie dzięki niemu województwo Lubelskie skupia ponad 80% studentów w całej wschodniej części kraju.